Thu ngân sách tháng 1/2019 tăng 7,5%

Thu ngân sách tháng 1/2019 tăng 7,5%

Ngày 1/2, Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 1 ước đạt 144,6 nghìn tỷ đồng, bằng 10,2% dự toán, tăng 7,5% so cùng kỳ năm 2018.

Bộ Tài chính cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Bộ Tài chính cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2451/QĐ-BTC về kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.