Blog chứng khoán: Bán áp đảo

Blog chứng khoán: Bán áp đảo

Việc điều chỉnh là bình thường nhưng mức giảm hôm nay mạnh bất ngờ. Đã có một phiên tháo hàng rất quyết liệt và đó là tín hiệu cảnh báo quan trọng...

Blog chứng khoán: Giảm tốc

Blog chứng khoán: Giảm tốc

Sau phiên bùng nổ cả về giá lẫn tiền, hôm nay giao dịch chậm lại bình thường. Điểm tích cực là bên bán vẫn đang hợp tác trên đường tăng...