Blog chứng khoán: Đảo chiều đẹp

Blog chứng khoán: Đảo chiều đẹp

Chỉ số vẫn giảm, cổ phiếu vẫn đỏ nhiều, nhưng sức ép trong chiều giảm thật ra không lớn. Test cung hôm nay có kết quả khá tốt...

Chứng khoán chiều 19/10: Bình yên đợt đóng cửa

Chứng khoán chiều 19/10: Bình yên đợt đóng cửa

Đợt bán tái cơ cấu của quỹ ETF nội lúc đóng cửa có tạo một chút sức ép lên vài cổ phiếu cá biệt. Tuy vậy tổng thể các chỉ số không bị ảnh hưởng. Chiều nay thị trường phục hồi khá mạnh...