Ngỡ ngàng căn hộ qua 2 thế kỷ vẫn đẹp như mơ

Ngỡ ngàng căn hộ qua 2 thế kỷ vẫn đẹp như mơ

- Công ty kiến trúc Brazil Cupertino Arquitoetura đã hoàn thành việc cải tạo một căn hộ tồn tại từ giữa thế kỷ 20 ở São Paulo, đồng thời thiết kế không gian vốn bỏ hoang bên ngoài nhà thành khu vườn tuyệt đẹp.