Vùng an toàn – “Cái bẫy của sự thành công”

Vùng an toàn – “Cái bẫy của sự thành công”

Sau một thời gian lăn lộn, bạn trở thành chủ doanh nghiệp nhỏ, lợi nhuận đủ nuôi sống gia đình, nhà cửa không giàu sang nhưng cũng thuộc dạng khấm khá. Ở tuổi này mà nói, cuộc đời...